Commissie actiebestedingen
De arme kant van Nederland
Eredienst en Liturgie
Jeugddienst commissie
Kerk/School/Gezin
Zendings commissie
Jeugdclub
Jeugdraad
Vrouwen vereniging
Aanloophuis Heerenveen
Actie vandaag voor SOS kinderdorpen
Gemeentekoor
Gemeente orkest
Kinderoppas
De arme kant van Nederland
De diaconie van de PKN gemeente Tjalleberd – De Knipe heeft in het voorjaar 2009 gemeend, het vraagstuk rond “armoede in de gemeente” serieus te moeten benaderen.
Armoede is terug van weggeweest. Wie betrokken is bij het werk van diaconie weet dit. De laatste jaren neemt het aantal mensen dat bij de kerken om (financiële) hulp vraagt schrikbarend toe. Veel kerken zien het als hun taak om mensen in de knel kortstondig financieel bij te staan. Waar de nood hoog is dient immers geholpen te worden. Tegelijkertijd beseffen zij dat dit niet nodig zou moeten zijn.

Wilt u informatie over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met:

Mw. G. van Norel
tel. 0513 – 529921

Dhr. Y. Atsma
tel. 0513 629414


Voor de landelijke website kunt u hiernaast op de afbeelding klikkenWelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaOverige activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads