archivering
Autodienst
Beam-team
Beheerder begraafplaats
Bloemengroet
Kerkblad 'Geandewei'
Kerkelijk bureau
Kerk gebouwen
Kerkenraad
Kosters
Organisten
Geluidsopname Kerkdiensten
Predikant
Preek voorziener
Wijkteams
JongerenKring
Commissie Kerk/School/Gezin
Kerkblad 'Geandewei'
In onze gemeente word iedere eerste zondag van de maand het kerkblad  Geandewei
verspreid. Hierin komt alle actuele informatie uit de gemeente te staan.
Alsmede ook belangrijke evenementen op kerkelijk gebied uit de buurtgemeenten worden vermeld.
Tevens dient het als naslagwerk voor diverse roosters en overzichten.

De kopij voor het kerkblad dient  2 weken voor het verschijnen van het blad ingeleverd te zijn.
Speciaal email adres hiervoor is;

geandewei@pkn-tjalleberd-deknipe.nl

De redaktie bestaat uit :


Administratie kerkblad Geandewei ;  dhr. W Hoekstra  -  Heerenveen  -  0513 688458
WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaZakelijke gegevensKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads