Commissie actiebestedingen
De arme kant van Nederland
Eredienst en Liturgie
Jeugddienst commissie
Kerk/School/Gezin
Zendings commissie
Jeugdclub
Jeugdraad
Vrouwen vereniging
Aanloophuis Heerenveen
Actie vandaag voor SOS kinderdorpen
Gemeentekoor
Gemeente orkest
Kinderoppas
Commissie actiebestedingen

 

Deze commissie is breed opgezet om met elkaar te werken aan een structuur voor het steunen en stimuleren van goede doelen.
In het verleden is meermalen gebleken datwij een zeer sociaal voelende gemeente zijn die ook bereid is tot actie voeren.
Gezamelijke acties werken altijd stimulerend naar beide kanten, grenzend verleggend
en een ruimere bewustwording op meerdere gebieden.
Dit jaar gaan we van start met nieuwe richtlijnen voor het geven van geld aan goede doelen. Hierbij is het belangrijk dat er een korte directe lijn is tussen doel en gemeente. Dit betekend dat een inwoner van onze dorpen binnen de PKN gemeente direct of indirect via familie of vrienden, betrokken is bij het project.
Lidmaatschap van de kerk is niet vereist. We willen alle inwoners  van onze dorpen, zowel binnen als buiten de kerk, erbij betrekken en stimuleren om met elkaar in beweging te komen.

Een verzoek om financiele ondersteuning heeft vanaf september 2010 de volgende richtlijnen:
    -  Omschrijving van het doel, plaats, achtergrond en inhoud
    -  Persoonlijke betrokkenheid bij het project
    -  Acties om geld bij elkaar te krijgen
    -  Het bedrag dat gevraagd wordt
    -  Vastleggen van een bepaalde periode voor de lopende actie
    -  Informatie geven in "Geandewei", "De Compagnon", "Aengwirder Actief"

Ook is het mogelijk om sponsering voor eenmalige doelen aan te vragen, mits het doel een stimuleerende werking heeft voor onze dorpen op het gebied van vernieuwing van cultuur en maatschappij.

 
 
Iedereen kan een aanvraag indienen ( je hoeft geen lid van de kerk te zijn )
 
Formulieren kunnen worden aangevraagd bij Minze en Eelkje Broersma, email : minzebroersma@hotmail.com

Of   
Hier   downloaden. U krijgt dan een word document waar u uw gegevens omtrent uw project kunt invullen en vervolgens mailen naar bovenstaand email adres.


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaOverige activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads