Kerk Tjalleberd
beschildering vier evangelisten
Kerk & gemeente
Kerk de Knipe
350 jaar nijbrongergeatsjerke
Klokkenstoel Gersloot
Klokkenstoel Luinjeberd
Klokkenstoel Gersloot

Op dit kerkhof stond tot 1834 een kerkje dat tijdens de watersnoodramp van 1825 nog dienst heeft gedaan als veestalling.

Na de afbraak van het kerkje bleef de klokkenstoel in gebruik en werd rond 1920 vervangen door het huidige exemplaar van gewapend beton.

 

De rechterklok dateert uit 1618 en werd gegoten door een gieter die het alleenrecht bezat voor het produceren van klokken en kanonnen van de staten van Friesland.

 

Opschrift op de klok luidt;

 

 

INT IAER ONS HEEREN DUIJSENDT SES HONDERT ENDE ACHTIEN HEEFT MIJ HANS FALCK VAN NUEREMBERG GHEGOTTEN IN LEEUWARDEN.

 

Op de flank staan nog de namen van Henrick Harmens (uit Luxwoude) en Attie Idzes (uit Gersloot).

De linker klok is zeer oud, in die tijd werden er nog geen namen van de makers en andere opschriften op de klok vermeld.

Aan de hand van enkele kenmerken – touwranden en ingekraste ruitpatronen – dateert men deze op de vroege 15de eeuw. In 2005 is in opdracht van de eigenaar, de PKN gemeente Tjalleberd – De Knipe, een grondige restauratie uitgevoerd.WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads