Commissie actiebestedingen
De arme kant van Nederland
Eredienst en Liturgie
Jeugddienst commissie
Kerk/School/Gezin
Zendings commissie
Jeugdclub
Jeugdraad
Vrouwen vereniging
Aanloophuis Heerenveen
Actie vandaag voor SOS kinderdorpen
Gemeentekoor
Gemeente orkest
Kinderoppas
Aanloophuis Heerenveen

Herenwal 2, 8441 AZ Heerenveen
Een huis aan de Herenwal waar ieder binnen kan lopen om een luisterend oor te vinden of zo maar voor wat gezelligheid. Zo'n 70 vrijwilligers uit verschillende kerken draaien op vrijdag, zaterdag en zondag 'dienst'. Dat betekent zo'n 3,5 uur per maand je beschikbaar stellen voor je medemens.
Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom!Contactpersoon namens de diaconie:
Mw G. van Norel
tel. 0513 529921


 WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaOverige activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads