Commissie actiebestedingen
De arme kant van Nederland
Eredienst en Liturgie
Jeugddienst commissie
Kerk/School/Gezin
Zendings commissie
Jeugdclub
Jeugdraad
Vrouwen vereniging
Aanloophuis Heerenveen
Actie vandaag voor SOS kinderdorpen
Gemeentekoor
Gemeente orkest
Kinderoppas
Actie vandaag voor SOS kinderdorpen
Veel kinderen hebben geen toekomst. ‘Actie Vandaag’ is het financiële adoptieproject van onze gemeente voor momenteel 11 kinderen in het S.O.S. kinderdorp in Leh-Ladakh in Noord-India.
 
In een soort gezinsverband van een pleegmoeder en ongeveer 20 kinderen worden deze kinderen opgevoed en via scholing voorbereid op een bestaan met toekomst. Voor ieder kind wordt 30 euro per maand afgedragen voor voeding, onderdak en scholing. Ook wordt het dorp financieel gesteund.
De bijdragen komen binnen via donateurs en giften. Nieuwe donateurs of giften zijn van harte welkom!
 
Bankrekening Rabobank : NL55RABO0030.0407289
 
Contactpersonen:
   Anneke de Glee                     0513-529467
   Beatrice Huisman                   0513529149
   Marina van Deursen                0513-529393
   Wies de Wagt                        0513-688022
 
                      


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaOverige activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads