Chilchurch avonden
Catechese
KinderKring
Bijbelstudie en gespreksgroep
Bezoekgroep Tjalleberd & Omstreken
Huisbezoek
Ouderen pastoraat
Jeugdclub
Jeugddiensten
Jeugdraad
Jongerengespreksgroepen
Jongerenkring
Missie Jeugdwerk
Themediensten
Visie Jeugdwerk
Bezoekgroep Tjalleberd & Omstreken


De bezoekgroep bestaat uit een achttal bezoeksters, die regelmatig een bezoekje brengen aan mensen in de vier dorpen van De Streek, die om uiteenlopende redenen hier prijs op stellen. U kunt hierbij denken aan ziekte, ouderdom, eenzaamheid, aan huis gebonden zijn, enz.
Er worden niet alleen gemeenteleden bezocht, maar iedereen die behoefte heeft aan bezoek kan zich hiervoor aanmelden. Er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen met een bezoekster, die de betreffende persoon gaat bezoeken.
Ook verzorgen de bezoeksters de jaarlijkse Kerstattentie, die namens de gezamenlijke kerken aan zieken, bejaarden enz. door de diaconie wordt uitgereikt.
De bezoeksters komen 2x per jaar bij elkaar en worden dan op de hoogte gebracht van bijzonderheden en veranderingen.
De bezoekgroep doet haar werk onder verantwoordelijkheid van de diaconie.

Contactpersoon:
mevr. P. Sierdsma-Meijers
tel. 0513-529765


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKerkelijk activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads