Chilchurch avonden
Catechese
KinderKring
Bijbelstudie en gespreksgroep
Bezoekgroep Tjalleberd & Omstreken
Huisbezoek
Ouderen pastoraat
Jeugdclub
Jeugddiensten
Jeugdraad
Jongerengespreksgroepen
Jongerenkring
Missie Jeugdwerk
Themediensten
Visie Jeugdwerk
Ouderen pastoraat


Voor leden in de leeftijd van 70 jaar en ouder is er ontmoetingsgroep. Er worden 6 bijeenkomsten per jaar georganiseerd. In deze bijeenkomsten worden ervaringen van lief en leed gedeeld en wordt met elkaar van gedachten gewisseld over onderwerpen die te maken hebben met geloof, kerk, samenleving en persoonlijke interesse. Mensen die dit seizoen 70 worden, zullen persoonlijk worden uitgenodigd en geïnformeerd. Informatie met betrekking tot de datum van de bijeenkomsten vindt u in de speciale folder en in het kerkblad “Geandewei”. De folder kunt u aanvragen bij de contactpersoon.

Contactpersoon:
dhr. J. From
tel.0513-688659


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKerkelijk activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads