Chilchurch avonden
Catechese
KinderKring
Bijbelstudie en gespreksgroep
Bezoekgroep Tjalleberd & Omstreken
Huisbezoek
Ouderen pastoraat
Jeugdclub
Jeugddiensten
Jeugdraad
Jongerengespreksgroepen
Jongerenkring
Missie Jeugdwerk
Themediensten
Visie Jeugdwerk
Huisbezoek


Groothuisbezoek

In de maanden januari/februari vinden de groothuisbezoeken plaats. Ieder gemeentelid wordt door middel van een schrijven persoonlijk uitgenodigd om hier aan deel te nemen. De avonden staan onder leiding van de kerkenraad.
Op de uitnodiging staat een korte toelichting op het gespreksonderwerp.


Incidenteel huisbezoek

U kunt o.a. in de formulieren van het groot huisbezoek aangeven of u prijs stelt op een persoonlijk huisbezoek.
Verder kunt u in geval van bijzondere omstandigheden of indien u dit zelf wenst, altijd een beroep doen op bezoek van de predikant of wijkouderling


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKerkelijk activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads