Commissie actiebestedingen
De arme kant van Nederland
Eredienst en Liturgie
Jeugddienst commissie
Kerk/School/Gezin
Zendings commissie
Jeugdclub
Jeugdraad
Vrouwen vereniging
Aanloophuis Heerenveen
Actie vandaag voor SOS kinderdorpen
Gemeentekoor
Gemeente orkest
Kinderoppas
Vrouwen vereniging

Doel:
Vanuit een christelijke levensvisie het onderlinge contact tussen vrouwen al dan niet lid van de PKN gemeente te bevorderen.
In het winterseizoen komen we eenmaal in de twee weken samen in het kerkelijk centrum van de Nij Brongergea Tsjerke.

Het is een gezelligheidsavond, waarbij we voor de pauze een Bijbels thema behandelen, daarna een vrij onderwerp of gezelschapsspel doen.

Contactpersoon:
Mw. I. Sonneveld – Otting
tel. 0513-689896
 WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaOverige activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads