Commissie actiebestedingen
De arme kant van Nederland
Eredienst en Liturgie
Jeugddienst commissie
Kerk/School/Gezin
Zendings commissie
Jeugdclub
Jeugdraad
Vrouwen vereniging
Aanloophuis Heerenveen
Actie vandaag voor SOS kinderdorpen
Gemeentekoor
Gemeente orkest
Kinderoppas
Zendings commissie
Deze commissie is samengesteld uit een aantal gemeenteleden en komt maandelijks bijeen. Jaarlijkse activiteiten zijn o.a.:

- het organiseren van de oecumenische tentdienst met de Doopsgezinde kerk tijdens
  de  ' Knypster Merke’ en de kerstnachtdienst

- het organiseren van een morgen- of avonddienst met een open karakter, opbrenst
  voor het project wat wij ondersteunen.

- steunen van zendingsprojecten

- verkoop zendingskalender en Bijbelse dagboekjes

- verspreiding van bladen als de 'Elisabethbode’ en de 'Open Deur'. Een van beide bladen wordt met Kerst en Pasen, huis aan huis bezorgd.

Contactpersoon;
Mw R.van Ens
0513 688807


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaOverige activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads