Commissie actiebestedingen
De arme kant van Nederland
Eredienst en Liturgie
Jeugddienst commissie
Kerk/School/Gezin
Zendings commissie
Jeugdclub
Jeugdraad
Vrouwen vereniging
Aanloophuis Heerenveen
Actie vandaag voor SOS kinderdorpen
Gemeentekoor
Gemeente orkest
Kinderoppas
Jeugddienst commissie

Doel;
Het organiseren van jeugddiensten en avonddiensten
Deze diensten hebben een eigentijds thema.

Contact persoon;
Douwina de Vries
0513 841567WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaOverige activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads