Commissie actiebestedingen
De arme kant van Nederland
Eredienst en Liturgie
Jeugddienst commissie
Kerk/School/Gezin
Zendings commissie
Jeugdclub
Jeugdraad
Vrouwen vereniging
Aanloophuis Heerenveen
Actie vandaag voor SOS kinderdorpen
Gemeentekoor
Gemeente orkest
Kinderoppas
Kinderoppas
Deze vindt plaats in het verenigingsgebouw, daar waar de eredienst wordt gehouden.
De grootte van de groep vrijwilligers bepaalt het aantal keren dat men dienst heeft: gemiddeld 2x per jaar.
 
Contactpersoon:           
Mw. N Bergsma
tel. 0513-750790   
 


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaOverige activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads