Kerk Tjalleberd
beschildering vier evangelisten
Kerk & gemeente
Kerk de Knipe
350 jaar nijbrongergeatsjerke
Klokkenstoel Gersloot
Klokkenstoel Luinjeberd
Kerk & gemeente
  
.
Na een grondige renovatiekonden we als gemeente, op 1 januari jl. weer gebruik maken van de kerk in Tjalleberd.
Daar voor was de kerk enige tijd gesloten vanwege deze uitgebreide opknapbeurt. Zo werd het dak van nieuw houtwerk voorzien, de toren met de luid klok gerestaureerd en voorzien van nieuwe zinkplaten,  delen van het  fundamengerepareerd, voegwerk hersteld  en  het  nodige schilderwerk gedaan. Tenslotte werden de haan op de torenspits en de windvaanvoorzien van een nieuw laagje bladgoud, zodat deze erweer blinkendbijstaan.Nieuwisdewijzerplaatopdezuidzijde vandetoren.Dezewasvroegernietaangebracht omdat er aan de zuidzijde van de kerk geen bewoning was. Nu dat wel het geval is, kan men van die kant ook de tijd in de gaten houden.


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads