Als gemeente
Als kerk
Werkwijze
Als kerk

           

Als kerk proberen we een gastvrije plek te zijn waar dit geloofsgesprek gevoerd kan worden.
Een plek waar:
1. de visioenen van 'deze wereld anders' (een aarde waar mensen in vrede en veiligheid kunnen
wonen) en 'wij mensen anders' (gevormd door de christelijke spiritualiteit), levend gehouden
worden en doorgegeven.
2. mensen kunnen schuilen en kracht vinden om weer op te staan als nieuw geboren.
3. ze het geloof kunnen vieren, zodat het een inspiratiebron kan worden voor hun persoonlijk
leven en voor hun dienst aan de wereld.

De kerk zien wij als een plek waar het geloof gevierd en gevoed kan worden:
- in de ontmoeting met de Schriften,
- in de ontmoeting met mensen,
- in de stille omgang met God,
- in de aanraking door muziek of kunst,
- in het vieren van de sacramenten
- in het vieren van de belangrijke momenten van het leven,
- in de aandacht voor mensen die worstelen met het bestaan en
- in de dienst aan mens en wereld om ons heen.
 WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads