Als gemeente
Als kerk
Werkwijze
Als gemeenteIn de gemeente zijn we met elkaar op weg, voortdurend zoekend naar vormen om ons geloof te vieren en te voeden. De kern van het leven van de gemeente wordt gevormd door de viering van de liturgie. De eredienst is bij uitstek de plek van de ontmoeting met de HEER van de kerk. Hierin leert de gemeente met het oor bij de Schriften en het oog op de wereld *, om zo mensen te worden die gaan in de voetsporen van Jezus Christus. Het streven van de christelijke spiritualiteit is om steeds opnieuw "vol" te worden van zijn geest. Een geest van goedheid en menslievendheid.

Als gemeente definiëren wij ons als een midden-orthodoxe gemeente waarin meerdere stromingen vertegenwoordigd zijn, van orthodox tot vrijzinnig. De eenheid van deze pluriforme gemeente ligt dan ook niet in de eensgezindheid van haar geloven, maar in de eenheid van haar roeping. Dat wil zeggen: in het aanbod van Gods liefde. Deze pluraliteit vraagt om respect voor elkaars geloofs-opvattingen en ruimte voor het geloofsgesprek. Gemeente-zijn in deze tijd is een voortdurend leerproces van alle gelovigen.
 WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads