Chilchurch avonden
Catechese
KinderKring
Bijbelstudie en gespreksgroep
Bezoekgroep Tjalleberd & Omstreken
Huisbezoek
Ouderen pastoraat
Jeugdclub
Jeugddiensten
Jeugdraad
Jongerengespreksgroepen
Jongerenkring
Missie Jeugdwerk
Themediensten
Visie Jeugdwerk
Visie Jeugdwerk
Vanuit de Protestantse Gemeente Tjalleberd de Knipe
- willen we in contact zijn met elkaar (jong en oud);
- zijn we één geheel, is er plek voor iedereen;
- bieden we activiteiten en kerkdiensten aan met aandacht voor variatie en creativiteit.
- Wij zijn samen één gemeente en willen dat jongeren zich betrokken en gewaardeerd voelen.


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKerkelijk activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads