Chilchurch avonden
Catechese
KinderKring
Bijbelstudie en gespreksgroep
Bezoekgroep Tjalleberd & Omstreken
Huisbezoek
Ouderen pastoraat
Jeugdclub
Jeugddiensten
Jeugdraad
Jongerengespreksgroepen
Jongerenkring
Missie Jeugdwerk
Themediensten
Visie Jeugdwerk
Themediensten
Themadiensten zijn kerkdiensten die aansluiten bij de behoeften en belevingswereld van de jeugd en (jonge) gezinnen. Door middel van de themadiensten wil de gemeente hier op een eigentijdse manier bij aansluiten in het uitdragen van het christelijk geloof: voor hen en met hen.

Aan het begin van het jaar staat vast wanneer de diensten worden gehouden en welke groep verantwoordelijk is voor de voorbereiding. Per dienst kan een wisselende werkgroep worden samengesteld (eventueel) uit verschillende ‘hoeken’ (diaconie, ouderen, club..) met de betreffende ouderling van dienst.


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKerkelijk activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads