Chilchurch avonden
Catechese
KinderKring
Bijbelstudie en gespreksgroep
Bezoekgroep Tjalleberd & Omstreken
Huisbezoek
Ouderen pastoraat
Jeugdclub
Jeugddiensten
Jeugdraad
Jongerengespreksgroepen
Jongerenkring
Missie Jeugdwerk
Themediensten
Visie Jeugdwerk
Missie Jeugdwerk
In ontmoeting en met aandacht voor elkaar willen wij in een veilige omgeving ontdekken wie God voor ons is.
In relatie tot de visie en missie zijn speerpunten ontwikkeld, is een jeugdwerker aangesteld en een extra jeugdouderling. De voornaamste taak van de jeugdwerker is het coördineren en structuren van het jeugdwerk in de gemeente. Het doel van deze functie is het ontwikkelen van vruchtbaar en inspirerend jeugdwerkbeleid, dat aansluit bij de behoeften en belevingswereld van de jongeren.

Werkzaamheden:
 themadiensten (waaronder jeugddiensten) vormgeven, plannen en organiseren
 themadiensten leiden
 het jeugdwerkbeleid verder uitwerken en formuleren
 de vrijwilligers in het jeugdwerk motiveren, coachen en toerusten
 verder ontwikkelen en begeleiden van 16+ activiteiten
 op zoek gaan naar mogelijkheden en activiteiten voor het net vernieuwde jeugdhonk
 ondersteuning bieden bij de bestaande jeugdwerkactiviteiten
 Jongerengespreksgroepen 15+ en 18+

De jeugdwerker wordt, namens de kerkenraad, functioneel aangestuurd door een stuurgroep:
- Rinse Tichelaar
- Jelle Kroodsma, jeugdouderling
- Douwina de Vries, jeugdouderling


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKerkelijk activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads