Chilchurch avonden
Catechese
KinderKring
Bijbelstudie en gespreksgroep
Bezoekgroep Tjalleberd & Omstreken
Huisbezoek
Ouderen pastoraat
Jeugdclub
Jeugddiensten
Jeugdraad
Jongerengespreksgroepen
Jongerenkring
Missie Jeugdwerk
Themediensten
Visie Jeugdwerk
Jongerenkring
Jeugd vanaf brugklas tot ongeveer 17 jaar

Maandelijks is er op zondagochtend Jongerenkring. De bijeenkomst begint in de kerk met heel de gemeente. Tegelijk met de kinderen van de Kinderkring verlaten de jongeren de kerk en gaan naar hun eigen ruimte, waar ze tot het eind van de dienst hun eigen programma hebben.
Voor het rooster: zie kerkblad Geandewei onder de rubriek kerkdiensten, de website van onze kerk of de Protestant-app op uw telefoon.

Contactpersoon: Jur Hofsteenge tel. 0513-688211


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKerkelijk activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads