Chilchurch avonden
Catechese
KinderKring
Bijbelstudie en gespreksgroep
Bezoekgroep Tjalleberd & Omstreken
Huisbezoek
Ouderen pastoraat
Jeugdclub
Jeugddiensten
Jeugdraad
Jongerengespreksgroepen
Jongerenkring
Missie Jeugdwerk
Themediensten
Visie Jeugdwerk
Jongerengespreksgroepen
Bestaat God? Hoe verhoudt de wetenschap zich tot het geloof? Geloven in je dagelijks leven, hoe doe je dat?
Deze thema’s en nog veel meer zullen dit seizoen aan bod komen bij de jongerengespreksgroepen.
Tijdens deze avonden gaan we op een laagdrempelige, eigentijdse en interactieve manier zoeken en ontdekken wat het christelijk geloof voor ons leven betekent. Ook is er de ruimte om je eigen (geloofs)vragen of thema’s aan de orde te stellen.

De gespreksgroepen zijn voor jongeren in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar (15+) en 18 jaar en ouder (18+) en zullen circa 1x in de 3 weken plaatsvinden.
De eerste gespreksavond voor de 15+ is op dinsdagavond 27 oktober van 19.30-20.30 uur in het Kerkelijke Centrum De Knipe.
De eerste gespreksavond voor de 18+ groep is op dinsdagavond 3 november van 19.30-20.30 uur in het Kerkelijke Centrum De Knipe. Tijdens de eerste
avond zal met de jongeren worden overlegd op welke dagen zij beschikbaar zijn voor de volgende gespreksavonden.

Contactpersoon:
Jeugdwerker Ruwan van der Vaart
tel. 06-20635997
r.vander.vaart@jop.nl


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKerkelijk activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads