Chilchurch avonden
Catechese
KinderKring
Bijbelstudie en gespreksgroep
Bezoekgroep Tjalleberd & Omstreken
Huisbezoek
Ouderen pastoraat
Jeugdclub
Jeugddiensten
Jeugdraad
Jongerengespreksgroepen
Jongerenkring
Missie Jeugdwerk
Themediensten
Visie Jeugdwerk
Jeugddiensten
Al jaren heeft onze kerk een jeugddienstcommissie, die meestal drie maal per jaar een jeugd(avond)dienst verzorgt. Deze commissie houdt een eigen plek binnen de themadiensten.
Het is een kleine commissie, die per dienst mensen benaderd om mee te werken aan de voorbereiding en uitvoering van een dienst.
De jeugddienstcommissie beheert een facebookpagina, die ook voor andere aankondigingen van jeugdwerkactiviteiten wordt gebruikt:, onder de naam Jeugddienst PKN De Knipe/Tjalleberd.

Contactpersoon: Gepke Kamstra tel. 0513- 681700


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKerkelijk activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads