Chilchurch avonden
Catechese
KinderKring
Bijbelstudie en gespreksgroep
Bezoekgroep Tjalleberd & Omstreken
Huisbezoek
Ouderen pastoraat
Jeugdclub
Jeugddiensten
Jeugdraad
Jongerengespreksgroepen
Jongerenkring
Missie Jeugdwerk
Themediensten
Visie Jeugdwerk
Jeugdclub

Doel: Christelijk bewustzijn bevorderen door woord en spel.

Enkele activiteiten: ontmoetingsdagen, overlevingstocht, volleybaltoernooi, toneelwedstrijd, actie vluchtelingenweek en ter afsluiting een kampweekend.

Alle jongeren uit deze leeftijdscategorie worden jaarlijks persoonlijk uitgenodigd; alle deelnemers ontvangen het rooster. Het rooster is ook vermeld op de website en de Protestant-app.

De 12+ en 14+ club (jongeren tussen 12 en 16 jaar) komen eenmaal in de 14 dagen samen gedurende de wintermaanden.

Plaats: de Chill Church in Kerkelijk Centrum Nij Brongergea, De Knipe.

Tijd: 19.30 - 21.00 uur.

Leiding: Afke Soepboer, Trudy Kuitert en Jentsje Rienstra.

Contactpersoon: mw. A. Soepboer-Visser tel. 0513-688831

De 16+ club komt ook eenmaal per twee weken samen.

Leiding/contactpersoon: Jelle Kroodsma tel 0513-654323WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKerkelijk activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads