Chilchurch avonden
Catechese
KinderKring
Bijbelstudie en gespreksgroep
Bezoekgroep Tjalleberd & Omstreken
Huisbezoek
Ouderen pastoraat
Jeugdclub
Jeugddiensten
Jeugdraad
Jongerengespreksgroepen
Jongerenkring
Missie Jeugdwerk
Themediensten
Visie Jeugdwerk
Chilchurch avonden

Zo’n twee jaar geleden is de jeugdruimte in het kerkelijk centrum in De Knipe opgeknapt. Bij de opening kreeg deze ruimte de naam Chill Church. Deze gezellige ruimte, bedoeld voor jongeren van 12-25 jaar, is heel geschikt als ‘hangplek’ of ontmoetingsplek. Vanaf dit winterseizoen gaan we de Chill Church daarom regelmatig openstellen. Nader bericht volgt in Geandewei tijdens dit seizoen.WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKerkelijk activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads