archivering
Autodienst
Beam-team
Beheerder begraafplaats
Bloemengroet
Kerkblad 'Geandewei'
Kerkelijk bureau
Kerk gebouwen
Kerkenraad
Kosters
Organisten
Geluidsopname Kerkdiensten
Predikant
Preek voorziener
Wijkteams
JongerenKring
Commissie Kerk/School/Gezin
Geluidsopname Kerkdiensten
Gemeenteleden die niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen worden in de gelegenheid gesteld de diensten thuis te beluisteren

contactpersonen

dhr. P.Sikma - 0513 688504
dhr. D.Waringa - 0513 529419
WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaZakelijke gegevensKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads