archivering
Autodienst
Beam-team
Beheerder begraafplaats
Bloemengroet
Kerkblad 'Geandewei'
Kerkelijk bureau
Kerk gebouwen
Kerkenraad
Kosters
Organisten
Geluidsopname Kerkdiensten
Predikant
Preek voorziener
Wijkteams
JongerenKring
Commissie Kerk/School/Gezin
Kerkenraad
De Kerkenraad vergadert op de eerste maandagavond van de maand,
uitgezonderd de zomermaanden juli of augustus

Praeses: Dhr. A. Visser:                   0513 - 689128
Scriba: Mw. N. Bergsma:                  0513 - 750790 

Jeugdouderling: Mw. D. de Vries:  0513 - 841761

Ouderlingen:
Mw. M. Strien:                                     0513 - 729705
Mw. E. Biemond:                                0513 - 841790
Mw. Joh. de Jong:                              0513 - 528971
Mw. B. Oosterhoff:                             0513 - 529941
Mw. N. Bergsma:                               0513 - 750790

Ouderling- kerkrentmeesters:
Dhr. H. Jansen:                                  0513 - 689442
Dhr. T. van der Veen:                        0513 - 621259
Dhr. M. Broersma:                             0513 - 529637
Kerkrentmeester:
Dhr. M. Huisman:                              0513 - 688336
Adviseur monumenten:
Dhr. L. de Wagt:                                0513 - 688022

Diakenen:
Mw. G. van Norel:                               0513 - 529921
Dhr. T. Soepboer:                               0513 - 688831
Dhr. Y. Atsma:                                     0513 - 629414
Dhr. J. Medenblik:                             0513 - 845372
Dhr. W. Boersma:                              0513 - 688035


Administratie diaconie
Dhr. F.Veldstra:                                   0513 688976
Afhalen collectemunten
Dhr W.Hoekstra:                                 0513 688458
Wijkindeling
de verschillende wijken staan vermeld bij de   Wijkteams


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaZakelijke gegevensKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads