archivering
Autodienst
Beam-team
Beheerder begraafplaats
Bloemengroet
Kerkblad 'Geandewei'
Kerkelijk bureau
Kerk gebouwen
Kerkenraad
Kosters
Organisten
Geluidsopname Kerkdiensten
Predikant
Preek voorziener
Wijkteams
JongerenKring
Commissie Kerk/School/Gezin
Bloemengroet
Na de kerkdienst wordt namens de gemeente een bloemengroet gebracht aan inwoners van Tjalleberd / De Knipe e.o.  die daarvoor in aanmerking komen.
Eventuele bijzondere gebeurtenissen en namen van zieken gaarne doorgeven aan de contact personen.

Contact personen;

Tjalleberd
Mw. G.Hof - 0513 529582
Mw. E.Broersma-Damstra - 0513 529637

De Knipe
Mw. L.Cnossen-van Houten - 0513 688180
WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaZakelijke gegevensKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads