Informatie Kinderkring
Kinderkring actueel
Planning Kinderkring
Rooster kinderkring
Spaarproject Actie vandaag
Spaarproject Sri Lanka
Archief
Informatie Kinderkring

Doel van de kinderkring

Voor basisschoolleerlingen is er elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst kinderkring.  Kinderen  vanaf 2 ½  jaar zijn al welkom op de kinderkring. Tijdens de kinderkring willen we d.m.v. de bijbel verhalen, verwerkingen, zingen, spellen doen, kinderen op hun eigen niveau in aanraking laten komen met het woord van God.

 

Groepsindeling

In het seizoen 2013/2014 bestaat de jongste groep uit de kinderen van groep 1,2,3,4(gelijk aan basisschool groepsindeling) en de oudste groep uit de kinderen van groep 5,6,7,8.

 

Leiding

De leiding van de kinderkring is verdeeld in 2 groepen

 

Materiaal

We gebruiken ” Kind op Zondag”.

 

Kinderen en ouders

Kinderen, die voor het eerst naar de kinderkring gaan, krijgen een welkomskaart. Ouders krijgen  Kinderkring-info . Informatie naar de ouders toe gaat via Geandewei en de Nieuwsbrief.

 

De kinderkring

De kinderen verlaten de kerk voor de schriftlezingen. Bij het verlaten van de kerk komen alle kinderen naar voren en neemt één kind een lantaarn mee, de lantaarn wordt aangestoken met het licht van  de Paaskaars. De kaarsen in de lantaarn hebben de kleur van het kerkelijk jaar. Met Pasen worden de oude Paaskaarsen verloot. Voor de collecte en gebeden komen we terug in de kerk. Kinderen van groep 1 t/m 6 nemen de lantaarn mee , hier wordt een rooster voor gemaakt.

De kinderkring is er het gehele jaar, na Kerst hebben we twee zondagen vrij en in de zomervakantie is er geen kinderkring. Ook op de gemeentezondag en tijdens de tentdienst is er geen kinderkring.

 

Projecten, bijzondere diensten

Samen met de predikant bereiden we de projecten van advent en de 40-dagen tijd voor, leiding en kinderen werken mee aan de kerkdiensten, dit houdt o.a. in het aansteken van kaarsen in advent en het meewerken aan het project. Op verschillende wijze hebben we het kerstfeest gevierd, vanaf 2010 vieren we het kerstfeest op 1e kerstdag in een gezinsdienst om 10.00 uur.

In de slotdienst, die we houden op één van de laatste zondagen voor de zomervakantie, nemen we afscheid van groep 8. We werken met draaiboeken voor advent/40-dagentijd, het kerstfeest en de slotdienst. Bij doopdiensten geven we een kaart A4 met daarop het gebed `Ik ga slapen ik ben moe` in een plexiglas standaard, met achterop een zegenwens van de kinderkring.

 

Zomer

In de zomervakantie kunnen de kinderen tijdens de kerkdienst gebruik maken van de zomerkoffer.

Hierin zitten voor elke leeftijd diverse werkjes.

 

Spaarprojecten

We sparen voor “Aktie Vandaag” en voor de stichting `Friends of Sri Lanka`, we delen de opbrengst.


Kinderkring PKN-gemeente Tjalleberd/De Knipe rek.nr. NL54RABO0306853345 Rabobank Heerenveen. Contact e-mailadres – kinderkring1@live.nl

 

 

Leiding groep 1,2,3,4

 

 

 

Wieke Jeeninga

Houtkampswyk 27

8456 GA De Knipe

795249

Geertje van Norel

Aengwirderweg 325

8458 CG Tjalleberd

529921

Ineke Atsma

Ds. Veenweg 39

8456 HJ De Knipe

0613561456

Limkje Schreur

Meyerweg 5

8456 GA De Knipe

688777

 

 

 

 

Leiding groep 5,6,7,8

 

 

 

Derrien Gerbens

Learloaier 1

8456 JC De Knipe

689288

Jellie Meyer

Kwakerswyk 17

8456 KA De Knipe

610678

Kim Schreur

Meyerweg 5

8456 GA De Knipe

688777

Martha Strien

Aengwirderweg 344

8458 CL Tjalleberd

529705

Saskia de Jong

Houtkampswyk 10

8456 KB De Knipe

681009WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads