Informatie Kinderkring
Kinderkring actueel
Planning Kinderkring
Rooster kinderkring
Spaarproject Actie vandaag
Spaarproject Sri Lanka
Archief
Kinderkring

Het ontstaan van de kinderkring

 

Van oudsher bestond er in de dorpen de Knipe en Tjalleberd een zondagsschool. Sinds 1985 is er in de gereformeerde kerk van De Knipe  kindernevendienst, op de eerste en derde zondag van de maand. Door het samengaan van de gereformeerde kerk te De Knipe en de hervormde gemeente Tjalleberd-De Knipe op 1-1-1995, zijn ook de kindernevendienst en de zondagsschool van De Knipe samen gegaan. De ene week zondagsschool, de andere week kindernevendienst, roulerend over de drie kerkgebouwen. Samenwerking met de zondagsschool te Tjalleberd bleek niet mogelijk, deze zondagsschool heeft zich medio 1995 opgeheven. Januari 1997 startte de “commissie gemeenteopbouw ” met de opdracht vanuit de kerkenraad, om te zoeken naar een betere afstemming jeugdwerk en kerk, met betrekking tot de eredienst. Na een jaar praten met elkaar, is besloten tot opheffen van zondagsschool en  kindernevendienst en om in een nieuwe vorm verder te gaan.

Op 8-3-1998 start de kinderkring, de naam geeft aan:      

 

In een kring rondom het woord van God.

 

In een kring midden in de gemeente,

 

een open kring, kom er maar bij ook jij mag meedoen,

geef ons maar een hand, samen niet alleen.WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads