Commissie actiebestedingen
De arme kant van Nederland
Eredienst en Liturgie
Jeugddienst commissie
Kerk/School/Gezin
Zendings commissie
Jeugdclub
Jeugdraad
Vrouwen vereniging
Aanloophuis Heerenveen
Actie vandaag voor SOS kinderdorpen
Gemeentekoor
Gemeente orkest
Kinderoppas
Kerk/School/Gezin

Een overleg orgaan tussen de PKN Gemeente Tjalleberd-De Knipe,
en de christelijke basisscholen;
 - 'De Pream'        in De Knipe 
 - 'Anjewier"          in Tjalleberd.

Vaste activiteit;  de Startdienst bij het begin van het schooljaar.WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaOverige activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads