Kerkdiensten April
Paascyclus 2017
Kerkdiensten Mei
Commissie Actiebestedingen
Onze gemeente app
Commissie Actiebestedingen

 

Deze Commissie is opgericht om geld te geven aan een goed doel !       Maar……hóe kies je er een uit ??In 2010 is er een speciale Commissie aangesteld die aanvragen bekijken en adviseren aan de kerkenraad.
Deze Commissie is breed samengesteld met vertegenwoordigers uit verschillende geledingen… én uit verschillende leeftijden… ook de jeugd is vertegenwoordigd !!


Maar een Commissie heeft geen bestaansrecht zonder een draagvlak binnen onze samenleving in de dorpen De Knipe, Tjalleberd, Luinjeberd, Gersloot en Terband.
Goede doelen mogen bestaan uit zowel buitenlandse als plaatselijke projecten , die belangrijk zijn voor onze dorpen op cultureel en maatschappelijk gebied.
Iedereen kan een aanvraag indienen ( je hoeft geen lid van de kerk te zijn )
 
Het is wel belangrijk dat de aanvrager persoonlijk, hetzij via familie of vrienden er direct bij betrokken is !
 
Om de aanvraag te vergemakkelijken kunnen de formulieren aangevraagd worden via de mail :

minzebroersma@hotmail.com
 
of

Downloaden via de downloadbutton.
Er komt dan een word document waarop alle gegevens omtrent het project kunnen worden ingevuld en kan vervolgens gemaild worden naar bovenstaand email adres van Minze en Eelkje Broersma.
 

Op deze manier hopen we veel goede doelen te kunnen ondersteunen, die leven binnen onze samenleving op een breed terrein.
 

Wij zien de aanvragen met belangstelling tegemoet !  
 


 


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads