Kerk Tjalleberd
beschildering vier evangelisten
Kerk & gemeente
Kerk de Knipe
350 jaar nijbrongergeatsjerke
Klokkenstoel Gersloot
Klokkenstoel Luinjeberd
350 jaar nijbrongergeatsjerke

 

350 jaar Nij Brongergeatsjerke
Afgelopen weekend werd het 350-jarig bestaan gevierd van de Nij Brongergeatsjerke, beter bekend als “het witte kerkje”.
In 1661 werd de eerste kerk gebouwd, nog zonder toren en klok. Het zag er meer uit als een eenvoudig huis. In latere jaren is de kerk en het bijgebouw verschillende keren verbouwd, vergroot en aangepast aan de eisen van de tijd.
Al die honderden jaren zijn er mensen bijeengekomen in het oude gebouw, op zoek naar zingeving zoals we tegenwoordig zouden zeggen.
Ook de vorige jubilea of jubeljaren werden gevierd. Voor het 200-jarig bestaan werden “Kerkenraad, Kerkvoogden, Notabelen en onderwijzers onthaald op een kopje thee en wat daarbij hoorde. En alzo werd des avonds 11 uur geëindigd”, zo is te lezen in stukje geschiedenis wat al eerder eens op schrift is gesteld.
Dit 350ste jubileum werd gelukkig gevierd met alle gemeenteleden en andere belangstellenden.
Voor de vrijdagavond was de cabaretgroep: ”Twee boeren en een dominee” uitgenodigd. Zij wisten de ongeveer 120 aanwezigen zeer te vermaken met rake conferences en gevoelige liedjes. En zoals het een goed cabaretprogramma betaamt werd het publiek een spiegel voorgehouden. De koster (“de echte heer der kerk”), de dominee, de gemeente en de gemeenschapszin, het kwam allemaal voorbij. Af en toe een beetje schrijnend, maar vooral erg grappig. “Het was een heerlijk avondje lachen”, hoorde ik mensen na afloop zeggen.
Zondagmorgen werd er verder gevierd, met een feestelijke herdenkingsdienst waarin vroeger en nu elkaar ontmoetten. Vanaf 9.00 uur stond de koffie met oranjekoek in het gebouw klaar. Het werd een gezellige opmaat voor de viering die om 10.00 uur begon. Veel gemeenteleden waren voor deze gelegenheid in “ouderwetse” kleding gestoken. Deftige dames met mooie jurken, heren met hoge hoeden en boeren en knechten met pet. Ook dominee Piet Nijssen had vandaag zijn witte toga thuis gelaten. Hij verscheen in een stemmige zwarte toga met witte bef en met hoed op de preekstoel!
De dienst had verder een modern karakter. Voor de meesten van ons was dat een hele opluchting, omdat dominees vroeger vaak wel drie kwartier preekten!
De dienst werd opgeluisterd met muziek van een koperensemble en zang van het gemeentekoor, o.l.v Jan de Jong. Het koor bracht onder andere het lied: “Oude kerk” ten gehore. Dit lied werd speciaal voor dit jubileum door Margryt Poortstra geschreven en door Jan de Jong op muziek gezet.
Het “ponkjerinne” (collecteren) gebeurde op de originele, ouderwetse manier!
Tjeabele Hoekstra schreef voor dit jubileum een herinneringsboek. Het eerste exemplaar daarvan werd aangeboden aan de vicevoorzitter van de kerkenraad.
Na afloop van de dienst stonden er drankjes en hapjes klaar. Velen maakten van de uitnodiging gebruik om nog even door te blijven hangen. Het was een zeer geslaagd feestweekend!
Roelien Hofsteenge


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads